مرکز خط مژه جزوه آموزش اکستنشن مژه pdf مپ های اکستنشن مژه

مپ اکستنشن عروسکی انواع مپ مژه انواع مپ اکستنشن مژه آموزش مپ اکستنشن مژه مپ مژه اسپایکی

از وسط یک خط عمودی بکشید. مرکز خط مژه مشتری را پیدا کنید. یک خط عمودی از آن نقطه به سمت لبه پد بکشید. بازهم طول خط مهم نیست. یک طرف خط “گوشه داخلی” گفته میشود ، و طرف دیگر خط “گوشه خارجی” نامیده می شود.