میکرو براش

میکروبراش ابزاری شبیه به گوش پاک کن اما با سری بسیار باریک تری است.

این ابزار بسیار مناسب برای استفاده از بیحس کننده ها وریموور ها و هم زدن رنگ در تاتو و مواد کاشت، لیفت و لمینت مژه می باشند.

– میکروبراش ها استریل می باشند و باعث عفونت نمی گردند.

– بدلیل ظرافت فیبر در نوک آن مواد زیادی جذب آن نمی گردد و از هدر رفت آن جلوگیری می شود.

– ظرافت نوک میکروبراش شما را در انجام ظریفترین کارها و در کوچکترین نواحی یاری می نماید.