نگهدارنده حلقه چسب برای نگه داشتن چسب، رنگدانه، جوهر، پاک کننده یا پرایمر مژه هنگام استفاده از اکستنشن مژه و تاتو بهترین است.