لیفت مای لمینیشن | My Lamination

مژه سیلیکونی
پد سیلیکونی برای فر کردن مژه ها.
مناسب برای تمام اشکال چشم، پوشیدن راحت، استفاده آسان.

سیلیکون آبی: قوام متوسط، تخلخل بالا. اثر طبیعی.

سیلیکون صورتی: قوام نرم، تخلخل متوسط. جلوه عروسک.

مژه سیلیکونی پد سیلیکونی برای فر کردن مژه ها. مناسب برای تمام اشکال چشم، پوشیدن راحت، استفاده آسان. سیلیکون آبی: قوام متوسط، تخلخل بالا. اثر طبیعی. سیلیکون صورتی: قوام نرم، تخلخل متوسط. جلوه عروسک.